RSS
A A A
SmodBIP

status prawny

ekoPionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pionkach przy ulicy Leśnej 5 jest spółką miejską, której jedynym Wspólnikiem jest Gmina Miasta Pionki. Spółka jest zarejestrowana dnia 22.03.2018r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców Nr 00007244523, Kapitał zakładowy spółki: 2.621.000,00zł.

Spółka działa na podstawie przepisów Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 09.02.2018r Repertorium A nr 448/2018, Aktu Notarialnego z dnia 26.02.2018r. Repertorium A nr 620/2018 oraz Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.Opublikował: Administrator Administrator
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: administrator adminidtrator
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 7 131